מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 949 - 14/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 949 14/04/2024
מאמרי מומחים
קצבת שאירים בקרן הפנסיה: כיצד תקבלו כספים מקרן הפנסיה במקרה מוות placeholder
המדריך לקצבת השאירים בקרן הפנסיה. כיצד מחושבת קצבת השארים מקרן הפנסיה. האם ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי. האם ניתן למשוך את הפיצויים?
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות שוק ההון מעדכנת את רשימת מסלולי ההשקעה בקופות גמל, מוסיפה מסלולי אג"ח משולבים עם חשיפה למניות ומעדכנת את מדיניות ההשקעה במסלולים עוקבי מדדים
התיקון קובע כללים אחידים לניהולם של מסלולים המשלבים אג"ח ומניות בחלק ממוצרי החיסכון. בנוסף, התיקון קובע מגבלות ביחס למסלולים עוקבי מדדים באופן אשר יבטיח חשיפה מאוזנת לכלל המדדים הנכללים במסלול.
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסיקה
לא ניתן לאכוף על חברת ביטוח תשלום גמלה לפי מצג שהציג משווק פנסיוני בניגוד לדין placeholder
נדחתה תביעת מבוטח לסעדים הצהרתיים לפיהם מגדל מקפחת את זכויותיו באופן שבו היא משלמת לו גמלת פרישה, מכוח פוליסות ביטוח מנהלים. אכן המשווק הפנסיוני הציג למבוטח מצג מטעה, אך זכויותיו של התובע הינן מכוח הדין והפוליסות עצמן.המצגים אינם בעלי כוח משפטי לחייב את מגדל בביצוע התחייבויותיה על פי הפוליסות.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder בקשת קבלת פטור נוסף בחישוב ניכוי מס מקצבה מזכה והאפשרות לבצע "קיבוע זכויות" על הפטור הנוסף
מי שהגיש טופס 161ח' (בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה) ויתר, הלכה למעשה, על זכותו לבצע "קיבוע זכויות" על "הפטור הנוסף". לכן, מי שהגיש טופס 161ח' ולא ביצע קיבוע זכויות, יכול לבצע קיבוע זכויות באמצעות טופס 161ד', בגין "הפטור הבסיסי" (בלבד).
לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרילחצו כאן
מבזק כל עתיד - סדרת הרצאות בפנסיה
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!