מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 952 - 12/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 952 12/05/2024
מאמרי מומחים
האם במקרה מוות החיסכון הפנסיוני חייב במס? placeholder
החיסכון הפנסיוני מקנה הטבות מס לחוסכים בו, במועד ההפקדה, במועד המשיכה ולפעמים בשני המקרים. אך האם הוא יקנה הטבות גם לאלה שיקבלו אותו במקרה מוות?
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
placeholder תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024
ביום 1.5.2024 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024, שעניינן מתן שיפוי חלקי למעסיקים של משרתי מילואים בגין הפרשות פנסיוניות ותשלום דמי ביטוח לאומי.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
פסיקה
רצף זכויות בחילופי מעסיקים מחייב גם את מדינת ישראל ביחס לעובד שקודם בתפקידו placeholder
אשת חינוך עבדה שנים רבות כמורה ובהמשך כמנהלת בי"ס כאשר במהלך העסקתה, היא עברה בין המדינה כמעסיקה ראשונה לעירייה כמעסיקה שנייה. בפרישתה מעבודה, תוספת גמול ניהול שולמה לה בשכר הקובע לגמלה רק בגין תקופת העסקה בעירייה ולא בתקופה הראשונה בה עבדה מטעם המדינה. העובדת תבעה ודרשה את תוספת הניהול לגמלה שהיא זכאית בכל תקופת העסקתה. בית הדין האזורי קבע כי, יש לקבל את התביעה.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder פטור ממס על משיכה עתידית של הפקדות לקופת גמל לקצבה שמבצע אב לילדיו הבוגרים
מדובר בהפקדות לקופת גמל לקצבה, ולכן המבחן הוא האם מדובר ב"תשלומים פטורים". תשלומים פטורים יקנו בעתיד קצבה פטורה ממס ("קצבה מוכרת") או זכות להיוון קצבה מוכרת - במועדים ובתנאים הקבועים בחוק.
לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרילחצו כאן

כל מס 9.5

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!