מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 953 - 19/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 953 19/05/2024
מאמרי מומחים
קיבוע זכויות? זה לא רק פטור על הפנסיה placeholder
קיבוע זכויות מאפשר להקטין את הקצבה החייבת במס, אך ישנם מקרים בהם במקום לקבל פטור על הקצבה כדאי להשתמש בקיבוע הזכויות לצורך משיכת כספים פטורים מהחיסכון הפנסיוני.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות של עובדים ששירתו במילואים
המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות למעסיקים בגין שיפוי עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות של עובדים ששירתו במילואים. עיקרי הדברים עוסקים בתקופת הזכאות, מי זכאי? סכום הפיצוי ותשלום הפיצוי.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
פסיקה
מעסיקה פיטרה עובד אחרי 26 שנים ושללה ממנו פיצויים בטענה שגנב מהחברה placeholder
התקבלה בחלקה תביעת עובד שפוטר אחרי 26 שנה בלי פיצויים בשל גניבה שלא הייתה. נקבע שכלל לא מדובר בגניבה כי אם בטעות שבעובדה שנעשתה בתום לב, ו"המחדל" הוסר מייד. מתקבל הרושם שהמעסיקה עטה על ההזדמנות לפטר את התובע כדי להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים המגיעים לו לאחר שנים כה רבות.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder מיסוי פנסיה מגרמניה שמקבל תושב חוזר
סעיף 4א לפקודה קובע את מקום הפקת ההכנסה או צמיחתה ביחס לסוגי הכנסה שונים, כאשר ביחס לקצבה (פנסיה) נקבע בסעיף 4א(א)(8) כי מקום צמיחתה יהיה מקום מושב המשלם. קרי, מאחר שהמשלם הוא תושב גרמניה (ובהנחה שלא מתקיים החריג של תשלום הוצאה המיוחסת למוסד קבע בישראל), רואים את ההכנסה כנצמחת בגרמניה. לפיכך היא אינה חייבת במס בישראל במהלך תקופת ההקלות שלעיל.
לתשובה מאת רו"ח (משפטן) אייל סנדולחצו כאן
מבזק כל עתיד - סדרת הרצאות בפנסיה
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!