מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 954 - 26/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 954 26/05/2024
מאמרי מומחים
האם חברת הביטוח יכולה לשנות את המקדם המובטח בביטוח המנהלים? placeholder
אחד היתרונות הנתפסים בביטוחי המנהלים הוא המקדם המובטח. בעוד שבקרן הפנסיה ובביטוחי המנהלים הנמכרים כיום, מקדם ההמרה יקבע בפרישה. בביטוחי מנהלים שנמכרו עד לשנת 2012 מקדם ההמרה נקבע במועד ההצטרפות – מקדם מובטח.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder מדד הפנדינג לשנת 2023
מדד הפנדינג (Pending) הוא מדד המשקף את קצב קליטת כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות) על ידי הגופים המוסדיים מרגע הפקדתם על ידי המעסיק או העצמאי ועד לרגע שיוך הכספים לחשבון העובד.
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסיקה
עובדת שהתפטרה אינה זכאית להפרש פיצויי פיטורים – הפיצויים שולמו לפנים משורת הדין placeholder
נדחתה תביעת עובדת שהתפטרה לתשלום הפרשי פיצויי פיטורים תוך שנקבע כי לא נמצא מקור חוקי או הסכמי לחייב את המעסיקה בהפרשי פיצויי פיטורים על מלוא שכרה. המעסיקה בחרה בפועל לשלם פיצויי פיטורים לפנים משורת הדין, על בסיס 75% משכר העבודה ואין מקום לחייבה בתשלום הפרשים כלשהם.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder תקרת הקצבה המזכה לעניין חישוב נוסחת השילוב הישנה
לדעתי, בחישוב נוסחת השילוב לגבי מי שהגיע לגיל הזכאות לפני יום 1.1.2012 יש להביא בחשבון את תקרת הקצבה המזכה כהגדרתה לאחר תיקון מס' 190 לפקודה הרלוונטית לשנת המס הנדונה (תקרה זו משתנה מדי שנת מס לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הידוע בשנה שחלפה), וכן את סכום הקצבה המזכה החודשית ששולמה לו בפועל באותה שנת מס
לתשובה מאת רו"ח רוזט שמשלחצו כאן
מבזק כל עתיד - סדרת הרצאות בפנסיה
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!