מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 955 - 02/06/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 955 02/06/2024
מאמרי מומחים
חוזר מרכיבי חשבון בקופת גמל: שימושים מעשיים placeholder
חוזר מרכיבי חשבון בקופת גמל הוא חוזר טכני העוסק באופן רישום פעולות שונות כגון רווחים, הוצאות ניהול השקעות ומעמד הכספים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. מטרת החוזר להבטיח ניהול תקין של זכויות החוסכים. סעיף 8ד בחוזר מרכיבי חשבון בקופת הגמל מאפשר חיסכון בתשלום המס על קצבת הזקנה ועל כספים שמייעדים החוסכים להוריש בעתיד.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – עדכון
בחוזר זה הותאמו הממשקים להוראות הרגולציה שנכנסו לתוקף לעניין: הגבלת הפקדות לקופת ביטוח, הצגת עלות שנתית צפויה , שינוי מנגנון הבטחת תשואה בהתאם לקבוע בחוק קופות גמל ועדכונו של טופס 161 החדש. נוסף על כך, בכל הקשור לקבלת מידע אודות יתרות פיצויים שנצברו בתקופת העסקתו של עובד, הוגדר מבנה אחיד לקבלת הסכמת העובד להעברת בקשת המידע על ידי המעסיק לרבות המענה לצורך קבלת הנתונים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית...
לחוזר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכוןלחצו כאן
חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – טיוטה placeholder
לאור הימשכות מצב המלחמה, לנוכח כך שמעסיקים רבים מגויסים למילואים ועל מנת לאפשר לשוק להיערך בצורה טובה לשינויים האמורים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטה לחוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל אשר במסגרתו מוצע לבצע דחיה נוספת של ההוראות ביחס למעסיק המעסיק פחות מ-3 עובדים ליום 1 בפברואר 2025.
לחוזר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכוןלחצו כאן
פסיקה
placeholder חולת טרשת נפוצה אינה זכאית לתגמולי ביטוח - לא גילתה את האמת על מצבה הרפואי
ביה"ד הארצי קבע כי חולת טרשת נפוצה הפרה את חובת הגילוי בעת מילוי הצהרת הבריאות ואינה זכאית לתגמולי ביטוח בגין אובדן מלא של כושר עבודה. אף אם השיבה בתום לב בשלילה על השאלה האם סבלה מבעיות במערכת הראייה, תשובתה אינה "מלאה וכנה" ומשכך, מגדל ביטלה את חוזה הביטוח כדין.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
מיסוי קופות גמל של נפטר placeholder
המס שיחול על משיכה בסכום חד-פעמי מחשבון בקופת גמל של עמית שנפטר על ידי יורשיו. אם המס כבר נוכה, אזי ניתן לבקש החזר מס באמצעות הגשת דוח מס
לתשובה מאת רו"ח רוזט שמשלחצו כאן
מבזק כל עתיד - סדרת הרצאות בפנסיה
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!