תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מ- 13/05/2024 עד- 12/07/2024
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מ- 13/05/2024 עד- 12/07/2024
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 32 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
09/07/2024 |
תחום: חוזרים
עמודים:18
08/07/2024 |
תחום: חוזרים
עמודים:43
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
01/07/2024 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
אזורי ת"אסעש ****-**-** בית הדין קבע כי מעסיק עובד זר בענף הבניין המפקיד עבורו פיקדון אינו חייב לבטח את עובדו בביטוח אובדן כושר עבודה עובד זר בענף הבנייה אשר הועסק במפעל בטון, עבר סדרת אירועים מוחיים במהלך מקלחת שגרתית במפעל, אשר גרמו לו להפוך לסיעודי לחלוטין ולאבד את כושר עבודתו לצמיתות. העובד טען, כי על המעסיקה היה לבטח אותו בביטוח ואובדן כושר עבודה ומאחר שלא ביטחה אותו, עליה לפצותו בתשלום כל הזכויות והתשלומים שהיו מגיעים לו אילו היה מבוטח. בנוסף, טען העובד להפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ואף עתר לפסיקת פיצוי בגין עוגמת הנפש. המעסיקה טענה מנגד, כי פעלה באופן מלא בהתאם להוראות המחוקק והנחיות הרגולטור, והכל בשים לב למדיניות חברות הביטוח שלא לבטח עובדים זרים בביטוח אובדן כושר עבודה. בית הדין דחה את התביעה וקבע, כי השילוב בין הוראות ההסכם הקיבוצי (וצו ההרחבה) והוראת סעיף יא(ו)(1) לחוק עובדים זרים מוביל למסקנה ברורה לפיה מעסיק עובד זר אינו חייב לבטח אותו בביטוח פנסיוני כלשהו ומכאן מתחייבת גם המסקנה שאינו חייב לרכוש עבורו ביטוח אובדן כושר עבודה, שברגיל הינו אחד מרכיביו של הביטוח הפנסיוני.
תחום: פסיקה
עמודים:1
אזורי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 32 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!