סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מאגר:משולב, מ- 13/06/2020 עד- 12/08/2020
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מ- 13/06/2020 עד- 12/08/2020
תוצאות
כל מס הדפסה
מציג 1 - 15 / מתוך 48 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
29/07/2020 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:1
29/07/2020 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:1
עליוןבגצ ****/** נדחתה עתירת לשכת יועצי המס נגד התקנות שהתקינה הממשלה בקשר לקצבאות האבטלה לשכירים בתקופת הקורונה. בית המשפט הבהיר כי אינו נוטה להתערב בהחלטות הנוגעות להתוויית מדיניותה של הממשלה ואין הוא מורה לה כיצד לנהוג בעניינים כגון אלה בג"ץ דחה את עתירת לשכת יועצי המס נגד התקנות שהתקינה הממשלה בקשר לקצבאות האבטלה להן זכאי ציבור העובדים השכירים בעקבות צמצום הפעילות במשק בתקופת התפרצות נגיף הקורונה. זאת לעומת אי-הסדרת קצבאות שוות ערך לציבור העובדים העצמאים. נקבע, כי אין כל עילה להתערבות בית המשפט, שכן ביחס לציבור העצמאים בחרה הממשלה לפעול באפיקים אחרים מאלו שנקבעו לשכירים, וכי ההבחנה בין שכירים לבין עצמאים ביחס לתשלום דמי אבטלה אינה פועל יוצא של ההסדרים שתוקנו בעקבות המשבר, כי אם בשל המנגנון הבסיסי הקבוע בחוק ביטוח לאומי, לפיו עובדים שכירים הם מבוטחים וזכאים לדמי אבטלה ואילו עצמאים אינם מבוטחים בענף זה. עוד הבהיר בית המשפט כי אינו נוטה להתערב בהחלטות הנוגעות להתוויית מדיניותה של הממשלה ולקביעת סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי שלה, ואין הוא מורה לממשלה כיצד לנהוג בעניינים כגון אלה.
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: פסיקה
עמודים:1
עליון
27/07/2020 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:1
מציג 1 - 15 / מתוך 48 תוצאות חיפוש
סגור חלון
מכר מוצרים פיננסים 29 ש"ח
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית