תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מענק שנים עודפות
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מענק שנים עודפות
תוצאות
מציג 1 - 12 / מתוך 12 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
ארציעע *****-**-** נדחה ערעורו של גמלאי שעבד בשירות המדינה - לא נפל כל פגם בהחלטת מנהלת הגמלאות בסוגיית אופן חישוב המשכורת הקובעת שלו בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור שהגיש גמלאי שעבד בתפקידים בכירים בשירות המדינה. עניינו של הערעור במחלוקת שהתגלעה בין המערער למנהלת הגמלאות באשר לאופן חישוב המשכורת הקובעת שלו. הגמלאי טען כי הוא זכאי לקצבה לפי משכורת קובעת כוללת בהתאם לתקופות השירות בפועל לפי כתב מינוי ולפי חוזה בכירים וכי חלקה היחסי של המשכורת לפי חוזה בכירים גבוה יותר מחלקה היחסי של המשכורת לפי כתב מינוי (כ - 57.71% בגין תקופה של 20.583 שנים מתוך תקופה כוללת של 35.666 שנים בשירות המדינה). נקבע כי יש לקבל את עמדת המדינה לפיה תקופת השירות בצבא קבע, בגינה נרכשו זכויות לפנסיה תקציבית מכוח תקנות הגמלאות, מהווה אף היא חלק מהתקופה שיש לכללה בתקופת העבודה במדינה טרם חוזה הבכירים, כך שתקופת העבודה לפי כתב המינוי - הכוללת את תקופת השירות בצה"ל - ארוכה יותר מתקופת העבודה לפי חוזה בכירים.
תחום: פסיקה
עמודים:3
ארצי
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:0
מציג 1 - 12 / מתוך 12 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!