תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מס הכנסה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מס הכנסה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 85 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
11/06/2023 |
פורסם ברשומות חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה. בגדרו של החוק תוקן בין היתר סעיף 40(ב) לפקודת מס הכנסה המגדיל את נקודות הזיכוי הניתנות להורים כך שאישה תהיה זכאית לשתי נקודות זיכוי בשל ילד בטווח הגילאים 6 עד 18 וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת.. כמו כן יוגדלו באופן זהה לפי סעיף 40(ב) לפקודה נקודות הזיכוי הניתנות להורה במשפחה חד-הורית אשר היו לו ילדים שבשנת המס מלאו להם 6 שנים וטרם מלאו להם 18 שנים, הורה שכלכלת הילדים הייתה עליו לפי סעי 40(ב)(1) לפקודה יהיה זכאי ל שתי נקודות זיכוי וכן במצבים משפחתיים נוספים כפי שנכללו בתיקון. התיקון יכנס לתוקף החל מינואר 2024. כמו כן במסגרת תיקון החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) – יוגדל סכום המענק שניתן לאב עובד, כך שיהיה שווה לסכום המענק שניתןל אם עובדת. בהתאם, יוגדל המענק הניתן לאב שהוא עצמאי, כך שיהיה שווה לסכום המענק שניתן לאם שהיא עצמאית.
תחום: חקיקה
עמודים:2
מציג 1 - 15 / מתוך 85 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360