תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:ביטוח בריאות
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:ביטוח בריאות
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 97 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
20/06/2023 |
תחום: חוזרים
עמודים:2
31/01/2023 |
באתר הכנסת פורסמה טיוטה ראשונה של קובץ החלטות הממשלה שאמורות להיות מאושרות במסגרת חוק ההסדרים הקרוב. בגדרה של הטיוטה נכללו הצעות לשינוי בתחומי : הכלכלה והתעשייה , פיננסיים, שכר ומיסים ועוד . יש להדגיש כי הטיוטה פורסמה באופן לא רשמי והינה ראשונית בלבד. בין עיקרי הנושאים המוצעים: תזכיר חוק לתיקון פקודת מ"ה וחוק מע"מ שיכלול הוראות לגבי מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים, לרבות קביעת הגדרה לסיווג נכסים דיגיטליים לצרכי מס ולסיווג גופים הנותנים שירותים לגבי נכסים דיגיטליים המפוקחים ובעלי רישיון בישראל • תיקון חוק צמצום השימוש במזומן, • חובת דיווח על חלפני כספים • מאבק בהלבנת הון •תיקון חוק מע"מ בתחום החשבוניות הפיקטיביות; מסלול מיסוי חדש לעוסקים פטורים • עידוד שכירות מוסדית ארוכת טווח • תיקון במיסוי השכרת דירות מגורים • תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין במיסוי התחדשות עירונית, קיצור תקופת שחלוּף דירת מגורים יחידה , שלילת החישוב הליניארי המיוחד ממי שרכש קרקע לבניית דירת מגורים ומוכר דירת מגורים אשר בנה עליה, ועוד הוראות והנחיות בנושא זה.
תחום: חקיקה
עמודים:226
מציג 1 - 15 / מתוך 97 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360