מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 867 - 14/08/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 867 14/08/2022
מאמרי מומחים
עובדים זרים אינם תושבי ישראל לעניין הזכאות לנקודות זיכוי ואופן ניכוי המס על ידי המעסיק שלהם - בית המשפט אישר את עמדת רשויות המס placeholder
כפי שנקבע בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי במחוז מרכז אשר פורסם לאחרונה, כאשר מדובר בעובד זר, הרי חישוב חבות המס שלו תהיה שונה, שכן אין העובד הזר זכאי לנקודות זיכוי המגיעות לתושב ישראל. במצב זה, משלא ניכה המעסיק את מלוא סכום המס המגיע מעובדיו הזרים, עליו לשלם את ההפרש (בצירוף ריביות וקנסות).
למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברגלחצו כאן
חוזרים
placeholder תיקון חוזר "הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה וותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד"
ביום 4 בנובמבר 2021 התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית, פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית, שעניינו הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה, קובע כי מנגנון איגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה החדשות ולקרנות הפנסיה הוותיקות יוחלף במנגנון חדש של הבטחה להשלמת תשואה . במסגרת הפרק האמור נקבע כי 30% מנכסי קרנות הפנסיה, אשר עד לחקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית הושקעו באיגרות חוב מיועדות, יושקעו בהתאם למדיניות ההשקעה...
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסיקה
תקדים: העליון קבע כי אין לנכות את קצבת השאירים מהפיצויים שתשלם כלל בגין מוות בתאונת דרכים placeholder
התקבל ערעור אלמנת גימלאי צה"ל שנהרג בתאונת דרכים, על החלטת המחוזי כי יש לנכות את קצבת השאירים מסכום הפיצוי בתביעת הנזיקין. נקבע כי מותו של אדם בתאונת דרכים מסב לקרוביו נזק גם במישור הלא ממוני, נזק המבטא אובדן אישי ורגשי, נזק שעליו לא ניתן לפצות באופן מלא אף פעם, ופיצוי נוסף שנופל בחלקם אינו צריך להיחשב כעשיית עושר.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder הטלת קנס על עצמאי בגין אי הפקדה לפנסיה לעצמאים ונוהל ביצוע תיקון הפקדה
סכום הקנס הוא 500 ש"ח (הוא אמור להתעדכן) קנס זה עשוי להיות מוטל בגין שנת המס 2018 ואילך. על העצמאי להמציא ל"מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות" אסמכתה לכך שהוא ביצע את הפקדת ההשלמה בתוך התקופה שנקבעה בהתראה, כדי שהקנס יבוטל.
לתשובה מאת רו"ח רוזט שמשלחצו כאן

כל עתיד 31.7

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!