מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 868 - 21/08/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 868 21/08/2022
חוזרים
רשות שוק ההון מעדכנת את חוזר שירות ללקוחות סוכנים ויועצים placeholder
כחלק מרפורמת הסוכן האובייקטיבי, שמטרתה לצמצם את ניגודי העניינים ולמנוע השפעה לגבי המלצתם של בעלי רישיון מול לקוחות המבוטחים, פורסם חוזר שירות ללקוחות סוכנים ויועצים. עדכון החוזר מהווה נדבך חשוב מהרפורמה לאחר שכבר בוצעו תיקונים לגבי תהליכי צירוף מבוטחים בעת רכישת מוצר ביטוחי. הוראות החוזר ישפרו את הגילוי והשקיפות ללקוחות בעלי הרישיון ובכך יצמצמו מקרים של הטעיית לקוחות ושימוש בפרטיהם ללא הסכמתם.
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
placeholder חוזר שירות ללקוחות סוכנים ויועצים - תיקון
בחוזר 2018-10-3 שירות סוכנים ויועצים ללקוחות (1.5.2018) מפורטות ההוראות שלפיהן על בעל רישיון (סוכן ביטוח או יועץ ביטוח) לפעול בבואו לתת שירות ללקוח. במסגרת תיקון זה נוספו הוראות שמטרתן הבהרת חובות בעל הרישיון עבור לקוח כאשר ההתקשרות נעשית באופן פסיבי מבחינת הלקוח ללא ידיעתו וללא מעורבותו וכן נוספו הוראות שנועדו לשפר את השירות הניתן על ידי בעלי רישיון ללקוחותיהם ולהגביר את השקיפות והגילוי בעת מתן...
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסיקה
נפרדו לפני 20 שנה – אך את זכויותיה בכספי הפנסיה תקבל האישה לפי משכורתו האחרונה placeholder
בית המשפט למשפחה קיבל תביעת אישה כי יש לגזור את זכויותיה בכספי הפנסיה של בן זוגה לשעבר ממשכורתו ביום פרישתו. נקבע כי לא עלה בידי האיש להוכיח שנותק הקשר בין קידומו המקצועי לאחר הפירוד, לבין תקופת הנישואין, קרי שהפירות אינם קשורים עם המאמץ המשותף במשך תקופה ארוכה של כ- 20 שנות נישואין.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
placeholder נוהל חישוב המס בפיצויים על פי טופס 161
למס הכנסה קיימת הסמכות לחישוב המס גם במקרה שבו קיים חישוב בטופס 161. במס הכנסה, ככלל, נמצאים נתונים רבים יותר הרלוונטיים לחישוב שייתכן שאינם נמצאים אצל המעסיק, וגם נוסחת החישוב היא הנכונה יותר, במיוחד כשמדובר בחזרה מרצף קצבה, שאז יש חובה לקבל את אישור פקיד השומה.
לתשובה מאת רו"ח עופר קירולחצו כאן
מבזק כל עתיד - סדרת הרצאות בפנסיה
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!