מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 898 - 16/04/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 898 16/04/2023
מאמרי מומחים
לא חתונה קתולית – תשובות לשאלות נפוצות על ניוד חיסכון פנסיוני placeholder
חיסכון פנסיוני אינו חתונה קתולית. חוסכים רבים מבקשים להעביר את הכספים ממוצר אחד למוצר אחר. כיצד תעשו זאת בצורה נכונה ותשרדו כדי לספר על זה אחר כך.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder רפורמה בעמלות ובהנחות בביטוחי החיים – משרד האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסמים טיוטת הוראות לצמצום ניגודי העניינים ולהגברת השקיפות בביטוחי...
משרד האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מוציאים לדרך שני מהלכים צרכניים משמעותיים: ייעול מודל העמלות וקביעת הנחות לכל החיים בפוליסות ביטוח חיים; המהלכים צפויים להביא לצמצום ניגודי העניינים בתחום ביטוחי החיים, לשכלל את התחרות ולהגביר את השקיפות ללקוחות
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן placeholder
בהתאם להודעה, החל מיום 1.4.2023 שכר המינימום לחודש יהא 5571.75 שקלים חדשים.
להודעה בדבר שכר מינימום מעודכןלחצו כאן
פסיקה
placeholder בת הזוג של עובד שנפטר אינה זכאית למענק כספי אותו קיבל ממקום עבודתו
בית המשפט למשפחה דחה טענת בת זוג של עובד שנפטר, כי מענק שקיבל הינו חלק מכספי הפנסיה לה היא זכאית על פי הצוואה. נקבע כי מדובר במענק מיוחד שמשולם במקרים שעובד פורש פרישה רפואית ויש לראותו כחלק מהעיזבון. אין מדובר בתשלומי חובה על פי חוק שנצברו בקופת פנסיה.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
פריסת פיצויים לנישום שניתק תושבות placeholder
בהיעדר יכולת לסווג את הפיצויים למקור הכנסה מוגדר, לטעמי לא יחולו הוראות סעיף 4א לפקודה ועל כן ניתן לטעון שאין כלל מקור הקובע כי ההכנסה הופקה בישראל. מהאמור יוצא כי במצבים של קבלת פיצויי פרישה בסמוך להגירה מישראל, סביר כי רשויות המס ינסו לקשר בין מקום הפקת הכנסת העבודה בשנות עבודתו של הנישום (ישראל) למקום הפקת פיצויי הפיטורין המשולמים בגין אותן שנות עבודה.
לתשובה מאת רו"ח אייל כרמילחצו כאן
מבזק כל עתיד - סדרת הרצאות בפנסיה
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!