מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 903 - 21/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 903 21/05/2023
מאמרי מומחים
הגעתי לגיל פרישה, האם ניתן למשוך כספים מקרן פנסיה ותיקה? placeholder
משיכת כספים מקרן פנסיה ותיקה שבהסדר, קרן פנסיה ותיקה המנוהלת על ידי עמיתים, בגין תקופת עבודה העולה על 3 חודשים מבטלת את הזכות לקבלת קצבה מקרן הפנסיה ואפילו מקרן פנסיה ותיקה אחרת. המשמעות היא שבסיום עבודתך אין לך אפשרות למשוך כלל כספי פיצויים או כספי תגמולים מקרן הפנסיה הותיקה. אמנם לא ניתן למשוך כספים אך באפשרותך לבצע היוון כספים, היוון קצבת הזקנה המגיעה לך. את ההיוון ניתן לבצע לתקופה קצובה של עד...
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
פסיקה
placeholder העליון: כספי פיצויים של מנוח פושט רגל לא יועברו לקופת הכינוס, עד להחלטה בערעור
בית המשפט העליון קיבל את בקשת מנורה לעיכוב ביצוע החלטת המחוזי שקבעה כי כספי פיצויים של מנוח פושט רגל יועברו לקופת הכינוס. נקבע כי מנורה הציגה טעמים של ממש לחששה בדבר קשיי הגבייה אשר יעמדו בדרכה במידה וערעורה יתקבל. מנגד, הנאמן לא טען שייגרם לו או לנושים נזק כלשהו מהעיכוב.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
קצבה מוכרת בפרישה מוקדמת placeholder
האם קצבה מוכרת שמקורה מקופ"ג להשקעה, תהא חייבת בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות? 
לתשובה מאת יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקילחצו כאן
placeholder משיכת פיצויים בגיל פרישה ללא ניתוק יחסי עובד מעביד
עובדת שהגיעה לגיל פרישה וממשיכה לעבוד, האם יכולה למשוך את כספי הפיצויים שלה מהקופה בכפוף לפטור הקבוע בפקודת מס הכנסה? 
לתשובה מאת יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקילחצו כאן

כל עתיד 7.5

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!