מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 950 - 21/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 950 21/04/2024
מאמרי מומחים
פורשים מקרן פנסיה? גם אתם חייבים תכנון פרישה placeholder
קרנות הפנסיה החדשות מעמידות בפני הפורשים מגוון אפשרויות לקבלת קצבה. בשל הצבירה הנמוכה יחסית של הפורשים, עליהם לפנות לתכנון פרישה כדי לנצל נכון את היתרונות הקיימים בקרן הפנסיה.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder תשלום זכויות פנסיה לחטופים שכירים על ידי המעסיקים
בהתאם לחקיקה בכנסת, מעסיק של עובד שכיר שנחטף צריך להמשיך להפריש תשלומי פנסיה ופיצויים לקופות הגמל של העובד, כדי לא לפגוע בזכויות הסוציאליות שלו. הביטוח הלאומי ישלם למעסיק החזר על תשלומים אלה, עבור התקופה מ-7.10.23 ועד לחזרת החטוף או חלילה הגדרתו כחלל.
לחוזר הביטוח לאומילחצו כאן
עדכון חוזר מס הכנסה מספר 2/2022 בנושא סעיף 8(ג) לפקודה - פריסת הכנסה פריסת תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי placeholder
הרינו לעדכן כי תגמולי מילואים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי בעבור שנת המס הקודמת, ניתן יהיה ליחסם לשנת המס אליה הם מתייחסים וזאת, בהתאם לבקשת הזכאי/ת ובכפוף להגשת דו״ח שנתי או בקשה להחזר מס, הן לשנת המס שבה התקבלו תגמולי המילואים והן לשנת המס אליה הם מתייחסים. בקשה לפריסה תעשה באמצעות טופס בקשה לפריסה - 116ג. הטופס עודכן והתווספה התייחסות לפריסת דמי לידה ותגמולי מילואים מביטוח לאומי.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד– 2024 – הנחיות ליישום
רשות המסים פרסמה הנחיה ובה מפורטים הכללים בדבר הפחתת מחיר יום הבראה והעברת סכום ההשתתפות לפקיד השומה כפי שנקבעו בחוק.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסיקה
על המעסיק מוטלת חובת קיום בירור אקטיבית האם לעובד קיים הסדר פנסיוני קודם placeholder
בית הדין לעבודה קבע כי הזכות לביצוע ההפרשות לביטוח פנסיוני בו מבוטח העובד הינו מהיום הראשון לעבודתו ואינה מותנית בדיווח כל שהוא של העובד למעסיק, אלא על המעסיק מוטלת חובת קיום בירור אקטיבית האם לעובד קיים הסדר פנסיוני קודם. חובת ההפרשות לביטוח פנסיוני כוללות גם הפרשות בגין פיצויי פיטורים.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן

כל עתיד 21.4

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!