מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 870 - 04/09/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 870 04/09/2022
מאמרי מומחים
הטבות מס לשכירים בקרן הפנסיה בשנת 2022 placeholder
שכיר? ידעת שהמדינה נותנת לך הטבת מס שנתית של 2,600 ש"ח על החיסכון לפנסיה? תבדוק האם אתה מנצל את מלא הטבת המס והאם יש לך אפשרות לקבל הטבת מס נוספת.
למאמר מאת נדב טסלרלחצו כאן
חוזרים
placeholder הוראות לעניין בחירת קופת גמל – תיקון
לצד הקופות הקיימות היום בשוק בהן נגבים דמי ניהול לפי הוצאות בפועל המיועדות לציבור חוסכים מסוים בלבד (המוכרות גם כקופות ענפיות), קיימות היום בשוק גם קופות סקטוריאליות המיועדות גם הן לציבור חוסכים מסוים על פי תקנונן, אולם דמי הניהול בהן אינו לפי הוצאות בפועל. לפיכך, מוצע לקבוע הוראה בעניין הקופות הסקטוריאליות הדומה לקופות הענפיות, לפיה גם קופות סקטוריאליות יחורגו מתחולת החוזר, תוך קביעת תנאים...
לחוזר במלואולחצו כאן
פסיקה
חברות בפירוק לא יקבלו מיליונים שהופקדו בקופות גמל לפני שנים ואין להם דורש placeholder
נדחתה בקשת מגה וקלאב מרקט לקבל לידיהן בחזרה כספים שהופקדו בקופות גמל לפני שנים רבות לזכות עובדיהם אשר אין להם דורש. נקבע כי עצם הימצאותן של החברות בהליכי חדלות פירעון אינה מצדיקה סטייה מהוראות הדין. הליך חדלות פירעון אינו בבחינת "מטה קסם" אשר יש בידו לאיין זכויות במחי יד והכל בשם אינטרס הנושים.
לתקציר המלאלחצו כאן
שאלות
placeholder פיצול הפקדות לביטוח חיים ואובדן כושר בין בני זוג באותו אישור לעניין זיכוי במס
בהפקדות לביטוח חיים ניתן לפצל ללא מגבלה את התשלומים בין בני הזוג. הדיווח בדוח הוא בשדה 036 לבן הזוג הרשום ובשדה 081 לבן זוגו. תשלומים לאובדן כושר עבודה המדווחים בשדות 113/112 בדוחות או בשדות 207/206 אינם ניתנים לפיצול בין בני הזוג.
לתשובה מאת יועץ מס צורי כנזילחצו כאן

כל עתיד 31.7

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!